Trái cây

Tem 30x30mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

FRESH FRUIT

Tem 70x90mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

VIỆT HƯƠNG

Tem 50x30mm, Decal giấy, Không cán màng

LÊ HÀN QUỐC

Tem 100x50mm, Decal giấy, Không cán màng

BƠ LẠT

Tem 50x30mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

RAU SẠCH

Tem 50x30mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

NHÀ CỦA KHOAI

Tem 40x40mm, Decal giấy, Cán màng bóng

BƠ ĐẮC NÔNG

Tem 20x20mm, Decal giấy, Không cán màng

94030

Tem 30x20mm, Decal nhựa trắng, Không cán màng

PINATA

Tem 35x20mm, Decal giấy, Cán màng mờ

94285

Tem 30x20mm, Decal giấy, Không cán màng

4021

Tem 40x30mm, Decal giấy, Không cán màng

BƯỞI

Tem 30x30mm, Decal giấy, Không cán màng

TÁO TƯƠI SẠCH

Tem 30x20mm, Decal giấy, Không cán màng

ZESPRI

Tem 40x20mm, Decal giấy, Không cán màng

BƠ CUBA

Tem 20x30mm, Decal giấy, Cán màng bóng

PROAGRO PEU

Tem 20x30mm, Decal giấy, Cán màng bóng

STRAWBERRY

Tem 20x20mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0