Nông trại Hồ Vàng

Tem 25x25mm, Decal giấy, Không cán màng

Nhãn trái dứa

Tem 30x30mm, Decal giấy, Không cán màng

Nhãn trái cây Tâm Fruit

Tem 30x30mm, Decal giấy, Không cán màng

RAU CỦ QUẢ SẠCH

Tem 60x60mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

VITAMIN TRÁI CÂY

Tem 30x30mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

BƯỞI TÂN TRIỀU

Tem 30x70mm, Decal giấy, Cán màng bóng

SANG VŨ

Tem 45x30mm, Decal giấy, Không cán màng

TRÁI CÂY TƯƠI NHẬP KHẨU

Tem 150x120mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

THÈM TRÁI CÂY

Tem 90x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng

SẦU RIÊNG BA ĐẢO

Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

 TIỆM BƠ

Tem 40x40mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

B-M

Tem 30x30mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

ANH KHÔI

Tem 20x40mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

BLUEBERRY

Tem 20x20mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

STRAWBERRY

Tem 20x20mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

PROAGRO PEU

Tem 20x30mm, Decal giấy, Cán màng bóng

BƠ CUBA

Tem 20x30mm, Decal giấy, Cán màng bóng

ZESPRI

Tem 40x20mm, Decal giấy, Không cán màng

Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0