THUỐC RƯỢU

Tem 50x50mm, Decal giấy, Không cán màng

NẤM BÀO NGƯ NHẬT

Tem 110x120mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

KHẨU TRANG

Tem 60x30mm, Decal giấy, Không cán màng

TẠP HÓA CÔ ĐIỆU

Tem 50x50mm, Decal giấy, Không cán màng

TOP PACA

Tem 130x60mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

NƯỚC LAU NHÀ

Tem 90x50mm, Decal giấy, Không cán màng

NƯỚC RỬA CHÉN

Tem 150x70mm, Decal giấy, Không cán màng

TEM PHỤ DẦU GỘI

Tem 70x40mm, Decal giấy, Không cán màng

BAKING SODA

Tem 20x40mm, Decal giấy, Không cán màng

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tem 50x50mm, Decal giấy, Không cán màng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tem 40x40mm, Decal giấy, Cán màng bóng

LIJISHU

Tem 50x50mm, Decal giấy, Không cán màng

BLING BLING

Tem 70x100mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

THUỐC DIỆT KIẾN GIÁN

Tem 25x70mm, Decal giấy, Không cán màng

XỊT THỬ KHOÁN

Tem 80x100mm, Decal giấy, Cán màng bóng

8X

Tem 50x120mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

BỘT NÂNG SÁNG

Tem 50x70mm, Decal giấy, Không cán màng

SOFT & LIGHT

Tem 65x130mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0