8X

Tem 50x120mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

BỘT NÂNG SÁNG

Tem 50x70mm, Decal giấy, Không cán màng

SOFT & LIGHT

Tem 65x130mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

CTY TNHH FIRE

Tem 50x50mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

NUTRITION

Tem 70x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

GEL RỬA TAY KHÔ

Tem 75x48mm, Decal 7 màu, Cán màng bóng

NẾN TINH DẦU QUẾ

Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng

THAY NHỚT TÙNG 345

Tem 40x40mm, Decal giấy, Không cán màng

SUPPLEMENT

Tem 70x40mm, Decal giấy, Cán màng bóng

BÁNH XỐP LOAKER

Tem 45x70mm, Decal giấy, Không cán màng

NƯỚC RỬA CHÉN

Tem 130x160mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0