Tem Nước Rau Má

Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

Tem nước uống

Tem 60x60mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

Tem trà sữa

Tem 30x30mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

Tem trà sữa Bông

Tem 50x50mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0

Thành tiền

0