BÔNG TEA

Tem 45x45mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

PINK

Tem 40x40mm, Decal giấy, Cán màng bóng

SƯ TỬ

Tem 50x50mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

DD HOUSE

Tem 45x45mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

SƠ XUM XUM

Tem 50x50mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

BEA

Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

TRÀ SỮA LỌ LEM

Tem 40x40mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

NEKOME

Tem 50x90mm, Decal giấy, Cán màng mờ

BC

Tem 43x42mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

HBN

Tem 58x30mm, Decal giấy, Cán màng bóng

SẮC MÀU

Tem 40x40mm, Decal giấy, Cán màng bóng

FUNNY

Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng

NQ.MILK TAE

Tem 50x50mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

BELL

Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng

MILKTEA

Tem 65x65mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

QUEEN TEA

Tem 60x60mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

MR.GOOD TEA

Tem 70x30mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

ZEHEE

Tem 45x70mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0