Monki

Tem 25x25mm, Decal giấy, Cán màng bóng

TRÀ SỮA LỌ LEM

Tem 40x40mm, Decal nhựa trắng, Không cán màng

LINH NHI STORE

Tem 45x45mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

BUB

Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng mờ

HOA

Tem 80x40mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

BOBA

Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng

HEE

Tem 50x50mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

GOOD MILK

Tem 45x45mm, Decal giấy, Cán màng bóng

TINI

Tem 50x50mm, Decal nhựa trong, Cán màng mờ

TRÂN TRÂN

Tem 50x50mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

DUY MAP

Tem 45x45mm, Decal giấy, Không cán màng

VỊ NGON NHÀ LÀM

Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng mờ

GIÒN

Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng

ONG VÀNG

Tem 40x40mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

TEEN

Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

SURI

Tem 50x55mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

DELICITTS

Tem 45x45mm, Decal nhựa trong, Không cán màng

CON GẤU NÂU

Tem 40x40mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0