Yen Sao

Tem 70x70mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

Yến Sào

Tem 55x40mm, Decal giấy, Cán màng bóng

YẾN THY

Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Không cán màng

YẾN SÀO CAO CẤP

Tem 70x70mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

YẾN SÀO NGUYÊN HÀ

Tem 55x55mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

YẾN SÀO BÀO NGƯ

Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Không cán màng

TỔ YẾN CHƯNG SẴN

Tem 70x40mm, Decal nhựa trong, Không cán màng

HOÀN ANH

Tem 45x45mm, Decal nhựa trong, Không cán màng

YẾN SÀO CAO CẤP

Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

YẾN SÀO NHA TRANG

Tem 55x55mm, Decal giấy, Cán màng bóng

YẾN SÀO CAO CẤP

Tem 40x40mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

YẾN SÀO CÔ BA

Tem 40x40mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

YẾN SÀO THÁI PHONG

Tem 70x70mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

VN NEST

Tem 80x80mm, Decal giấy, Cán màng bóng

YẾN CHƯNG TƯƠI

Tem 60x40mm, Decal nhựa trong, Cán màng mờ

NHƯ Ý

Tem 85x85mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

YẾN SÀO CAO CẤP ( CÓ ÉP KIM )

Tem 80x80mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

TH NEST XI VÀNG KIM

Tem 70x70mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0