Bếp Béo

Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

Kim Chi

Tem 60x60mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

Mật Ong

Tem 70x60mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

HẢI SẢN CHỢ LỚN

Tem 58x60mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

MẬT ONG THÁI NGUYÊN

Tem 70x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

LE'S GARDEN

Tem 80x80mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

FIF

Tem 90x30mm, Decal giấy, Cán màng bóng

TÚ ANH

Tem 50x50mm, Decal giấy, Không cán màng

HẠT ĐIỀU BỌC WASABI

Tem 90x70mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

HẠT ĐIỀU VÔ HẠN

Tem 60x60mm, Decal giấy, Không cán màng

BÍ NON

Tem 40x25mm, Decal giấy, Cán màng bóng

NOBITA

Tem 55x55mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

3 MIỀN

Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

MẬT ONG

Tem 60x80mm, Decal giấy, Không cán màng

TEM TRÒN DÀI

Tem 50x100mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

BBQ11

Tem 70x70mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

RAU SẠCH

Tem 70x40mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

TINA MẬT ONG

Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng mờ

Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0