JACHI

Tem 40x40mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

LẠC XUÂN

Tem 70x70mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

MICHIGAN

Tem 50x20mm, Decal giấy, Cán màng mờ

MANUKA HONEY

Tem 50x30mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

MAPLE SYRUP

Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

HẠT ĐIỀU VÀNG

Tem 60x60mm, Decal giấy, Cán màng bóng

HONEY

Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

MORGAN

Tem 40x40mm, Decal giấy, Cán màng mờ

HONEY

Tem 60x60mm, Decal kraf, Không cán màng

MƠ SẤY DẺO

Tem 60x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI

Tem 130x60mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

HẠT ĐIỀU BÌNH PHƯỚC

Tem 80x80mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

HẠT ĐIỀU VÀNG

Tem 80x65mm, Decal giấy, Cán màng bóng

HẠT ĐIỀU

Tem 80x80mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

MỰC TRỨNG

Tem 90x40mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

HẠNH PHÚC

Tem 120x40mm, Decal giấy, Không cán màng

VỊ QUÊ

Tem 40x40mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

FOOD MARKT

Tem 90x90mm, Decal giấy, Cán màng bóng

Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0