Én

Tem 40x40mm, Decal giấy, Cán màng mờ

HOPE- LOVE

Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

CHÚ Ý

Tem 35x20mm, Decal giấy, Không cán màng

JAPAN

Tem 45x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

SAFTY FIRST

Tem 50x20mm, Decal giấy, Cán màng bóng

ROBOVAC

Tem 50x25mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

CẢNH BÁO

Tem 25x25mm, Decal giấy, Không cán màng

CHÚ Ý HÀNG DỄ VỠ

Tem 45x30mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

CHÚ Ý ĐIỆN ÁP

Tem 50x20mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

76

Tem 39x39mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

 STOP

Tem 45x70mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0