TẮM TRẮNG CAO CẤP

Tem 55x55mm, Decal giấy, Không cán màng

BEAUTY SPA

Tem 45x45mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

HENA

Tem 50x60mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

DÃ CAM THẢO

Tem 60x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng

NGỌC AN

Tem 40x20mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

LÊ VY

Tem 50x22mm, Decal xi bạc, Cán màng bóng

SUPER SMOOTH

Tem 69x69mm, Decal giấy, Cán màng bóng

MẬT ONG HOA NHŨ

Tem 143x97mm, Decal giấy, Không cán màng

ORGANIC SHOP

Tem 70x80mm, Decal giấy, Cán màng bóng

TẮM TRẮNG LÚA MẠCH ĐẬU NÀNH

Tem 80x60mm, Decal giấy, Cán màng bóng

HOA RỪNG TỰ NHIÊN

Tem 70x100mm, Decal xi bạc, Cán màng mờ

MG PURE

Tem 70x30mm, Decal giấy, Cán màng mờ

NONI CREAM

Tem 45x45mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

THÔNG ĐỎ

Tem 27x37mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

DRESS YOURSELF FIST

Tem 60x60mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

SHARYN

Tem 90x40mm, Decal giấy, Cán màng mờ

BOMBAY SHOP

Tem 60x60mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

CHANDMADE LOTION

Tem 60x30mm, Decal nhựa trong, Cán màng mờ

Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0