SENSELAB

Tem 86x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng

SAIGON STAR

Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

SERUM

Tem 30x30mm, Decal giấy, Cán màng bóng

BÉ CHANG

Tem 60x35mm, Decal giấy, Cán màng bóng

JESSICA

Tem 60x60mm, Decal giấy, Cán màng bóng

CLO

Tem 25x25mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

DEPP REPAIRING

Tem 80x60mm, Decal giấy, Cán màng mờ

OIL

Tem 32x33mm, Decal kraf, Cán màng mờ

LIFE

Tem 80x30mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ

TINH DẦU HOA HỒNG

Tem 23x23mm, Decal giấy, Cán màng mờ

GEL HÚT MỤN THAN HOẠT TÍNH

Tem 30x30mm, Decal giấy, Cán màng bóng

SỮA ONG CHÚA

Tem 40x50mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

COLOOR CARE

Tem 70x35mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

GOLD LEAF

Tem 70x16mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng

AYOFA RELLAX

Tem 55x55mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng

LADY PALM

Tem 50x35mm, Decal giấy, Cán màng bóng

HANDGEL

Tem 30x65mm, Decal kraf, Cán màng bóng

TINH DẦU SẢ CHANH

Tem 30x110mm, Decal kraf, Không cán màng

Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0