MOXI
Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ
HẢI SẢN KIM LOAN
Tem 50x70mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
BAGUETTE
Tem 30x30mm, Decal giấy, Cán màng mờ
BẾP CỦA CHÁU TRAI
Tem 55x55mm, Decal giấy, Không cán màng
ÚT KEM
Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
BÁNH TRÁNG DELI
Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng
LET'S POKE
Tem 60x60mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
MẸ TIGER
Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng
MY'S FOOD
Tem 30x30mm, Decal giấy, Không cán màng
HAO HI
Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
BÉ HEO
Tem 40x40mm, Decal giấy, Cán màng bóng
CHANG HOUSE
Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng
ĂN ĐI
Tem 55x55mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
KIMCHI
Tem 35x35mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
MẮM DƯA CÀ, MẮM MỰC
Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng
TẠP HÓA NHỎ
Tem 40x40mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
FOOD DELIVERY
Tem 45x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
BẾP NHÀ MÌ
Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng
Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0

Đang tải ...