Pizza
Tem 40x40mm, Decal giấy, Cán màng mờ
Tra Sua Nyri
Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng
Hoa Đào
Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ
ShunCha
Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
Hân Hý
Tem 40x40mm, Decal giấy, Không cán màng
MILKTEA
Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng mờ
MINSU
Tem 40x40mm, Decal nhựa trắng, Không cán màng
PHE
Tem 50x50mm, Decal kraf, Không cán màng
YOYO TEA
Tem 40x40mm, Decal kraf, Không cán màng
TEA AND COFFEE
Tem 50x50mm, Decal kraf, Không cán màng
Monki
Tem 25x25mm, Decal giấy, Cán màng bóng
TRÀ SỮA LỌ LEM
Tem 40x40mm, Decal nhựa trắng, Không cán màng
LINH NHI STORE
Tem 45x45mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
BUB
Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng mờ
HOA
Tem 80x40mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng
BOBA
Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng
HEE
Tem 50x50mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng
GOOD MILK
Tem 45x45mm, Decal giấy, Cán màng bóng
Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0

Đang tải ...