RAU SẠCH
Tem 70x40mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
TINA MẬT ONG
Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng mờ
HẠT SEN SẤY
Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng mờ
TÔI YÊU TRÀ
Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ
ALMONDS
Tem 150x75mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
MIX NUTS
Tem 55x55mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
POACHED PEARS
Tem 50x50mm, Decal giấy, Cán màng bóng
MẬN XÀO GỪNG
Tem 70x70mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
JACHI
Tem 40x40mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng
LẠC XUÂN
Tem 70x70mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
MICHIGAN
Tem 50x20mm, Decal giấy, Cán màng mờ
MANUKA HONEY
Tem 50x30mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng
MAPLE SYRUP
Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
HẠT ĐIỀU VÀNG
Tem 60x60mm, Decal giấy, Cán màng bóng
HONEY
Tem 50x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
MORGAN
Tem 40x40mm, Decal giấy, Cán màng mờ
HONEY
Tem 60x60mm, Decal kraf, Không cán màng
MƠ SẤY DẺO
Tem 60x50mm, Decal nhựa trắng, Cán màng bóng
Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0

Đang tải ...