LADY PALM
Tem 50x35mm, Decal giấy, Cán màng bóng
HANDGEL
Tem 30x65mm, Decal kraf, Cán màng bóng
TINH DẦU SẢ CHANH
Tem 30x110mm, Decal kraf, Không cán màng
THẢO DƯỢC NGHỆ TÂY
Tem 45x45mm, Decal giấy, Không cán màng
BEAUTY
Tem 40x80mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng
QUPHUONG
Tem 50x50mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng
C0712.028
Tem 40x90mm, Decal nhựa trắng, Cán màng mờ
SỮA ONG CHÚA
Tem 55x55mm, Decal nhựa trong, Cán màng mờ
THANH TẨY TẾ BÀO
Tem 40x80mm, Decal giấy, Cán màng bóng
THỤC QUỲ
Tem 80x80mm, Decal giấy, Cán màng bóng
YOLI
Tem 40x40mm, Decal nhựa trong, Cán màng mờ
VỎ BƯỞI
Tem 50x90mm, Decal nhựa trong, Cán màng mờ
TINH DẦU QUẾ
Tem 40x90mm, Decal kraf, Không cán màng
TRY ME
Tem 10x40mm, Decal giấy, Cán màng mờ
SHINSEN'NA
Tem 10x30mm, Decal vỡ (tem bảo hành), Cán màng mờ
SỮA ONG CHÚA TƯƠI
Tem 20x190mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng
KEM THUỐC TÂY
Tem 100x100mm, Decal giấy, Không cán màng
S.U BEAUTY
Tem 80x100mm, Decal nhựa trong, Cán màng bóng
Tính giá tem nhãn tự động

Vui lòng nhập kích thước, số lượng và chất liệu decal

Giá tạm tính
Kích thước nhãn
Số lượng
Loại decal
Đơn giá sản phẩm 0
Thành tiền

0

Giảm giá 0
Tổng thanh toán

0

Đang tải ...